Chrám Karnak (najväčší chrám na Zemi)

Chrám Karnak

: rozsiahly komplex v Luxore, Egypt, je dôkazom architektonických snáh mnohých stavitelov počas niekoľkých generácií. Postavený počas vlády faraóna Senusreta I a zdokonalený po viac ako 1500 rokov, Karnak bol kľúčovým miestom politickej moci a náboženského života starovekého Egypta.

Na rozdiel od iných jedinečných templárních štruktúr, Karnak je rozsiahlym zoskupením menších stavieb, vrátane vysokých stĺpov, pozoruhodných obeliskov a posvätných pylónov na pozadí veľkolepej procesnej trasy. S viac ako 30 faraónmi prispievajúcimi k jeho rozvoju pokrýva približne 200 akrov, dokonca zahrnuje aj božské umelé jazero.

Jeho najvýznamnejším priestorom je venovaná Amun-Ra, hlavná božstvo Nového kráľovstva, s jeho radmi obrovských stĺpov v Hypostylovej sieni ako vrcholom. Priestor zahŕňa aj iné božstvá, ako sú Mut a Montu. Možno vystopovať staroveké hieroglyfy vyryté do kamena, odhaľujúce bohaté vrstvy náboženského dialógu a rituálnych praktík.

chrám karnak

Karnak prekračuje byť len historickým artefaktom; chrám ožíva storočiami náboženských obradov, politických pokrokov a kultúrnych výmen. Je to miesto, kde kňazi vykonávali komplexné obrady, faraóni prezentovali svoju božskosť a vojenskú silu a ľudia hľadali božskú priazeň.

Enigmatický, veľkolepý a ošúchaný časom, Chrám Karnak naďalej odhaľuje svoje tajomstvá archeológom, ktorí objavujú opotrebované nápisy a skryté komory, tvoriac kontinuitu medzi minulosťou a súčasnými prieskumami.

Rozsiahly komplex chrámu Karnak:

známy tiež ako Karnak, čo v arabčine znamená „opevnená dedina“, zahŕňa zbierku zmenšených chrámov, svätých budov, pylónov a ďalších štruktúr neďaleko Luxoru v Egypte. Stavba tohto komplexu sa začala za vlády faraóna Senusreta I počas obdobia Strednej ríše a pokračovala až do ptolemaického obdobia, pričom väčšina prežívajúcich štruktúr pochádza z Nového kráľovstva. Tento historický areál, v staroveku označovaný Ipet-isut („Najvyberanejšie miesta“), slúžil ako hlavné miesto kultu pre Thebánsku triádu osemnástej dynastie, s božstvom Amun umiestneným v jej strede. Je súčasťou veľkolepého mesta Teby. Moderný El-Karnak, dedina situovaná 2,5 kilometra (1,6 míle) severne od Luxoru, má svoj názov od chrámového komplexu a čiastočne ho obklopuje.

Prehľad chrámu Karnak:

Karnak sa predstavuje ako obrovská archeologická lokalita a je domovom pre Karnakové múzeum pod holým nebom. Známy ako jedna z najnavštevovanejších historických atrakcií v Egypte hneď po Pyramídach v Gíze, lokalita zahŕňa štyri hlavné časti, hoci v súčasnosti je verejnosti prístupná len najväčšia. Návštevníci sa zvyčajne zoznámia s priestorom Amun-Re, mylne si myslíac, že tento reprezentuje celý Karnak. Zvyšok, vrátane priestorov Mut a Montu a rozmontovaný Chrám Amenhotepa IV, zostáva pre návštevníkov neprístupný. Ďalšie menšie stavby a posvätné oblasti sa prelínajú týmito priestormi a spájajú ich s Chrámom v Luxore. Priestor Mut, venovaný božstvu zeme a stvorenia, stojí starobylý, hoci neobnovený. Pôvodný chrám zničili invázie a čiastočne rekonštruoval faraón Hatshepsut, s následnými vládcomi meniacimi jeho usporiadanie a orientáciu. Dnes sa mnohé z toho mohlo zachrániť na použitie v neskorších stavbách.

To, čo odlišuje Karnak od iných egyptských chrámov a miest, je značný časový rámec, počas ktorého sa vyvíjal a zostal aktívny. Jeho rozmanitý a veľký architektonický súbor bol dokončený v priebehu príspevkov zhruba tridsiatich faraónov. Hoci žiadna jednotlivá funkcia nie je výnimočná iba pre Karnak, jej mierka a množstvo týchto funkcií sú neporovnateľné. Spektrum božstiev tu siaha od niektorých z najskorších uctievaných až po tie, ktoré boli uctievané neskôr v časovej osi starovekého Egypta. Zvyšky zahŕňajú raný chrám, ktorý inicioval Amenhotep IV (Achnaton), známy pre zriadenie takmer jednoboženského viery systému, ktorý ho viedol k tomu, aby presunul svoj kráľovský dvor ďaleko od Teby. Na lokalite sú tiež značky následných adaptácií, ktoré odrážajú použitie staroegyptskej infraštruktúry pre neskoršie kultúrne náboženské praktiky.

Hypostylová sieň v Karnaku:

Veľká hypostylová sieň v Karnaku v priestore Amun-Re je osobitne známa a zahŕňa plochu takmer 50 000 štvorcových stôp (5 000 m2) s 134 obrovskými stĺpmi zoradenými do 16 riadkov. Väčšina týchto stĺpov dosahuje výšku 10 metrov, zatiaľ čo 12 stĺpov dosahuje do výšky 20 metrov s priemerom presahujúcim tri metre. Predpokladá sa, že horné trámy položené na týchto stĺpoch vážia 68 ton, predpokladá sa, že boli zdvihnuté obrovskou námahou pák alebo pracne vytiahnuté po veľkých rampách zhotovených z materiálov ako piesok alebo kameň. Samostatný nedokončený stĺp prebýva nenápadne, predvádzajúc zamýšľané finálne úpravy, ktoré by mali byť vykonané po inštalácii, aby sa zabránilo poškodeniu. Opakované experimenty poukazujú na potenciálne prostriedky prepravy takých megalitov za použitie starovekých metód.

chrám karnak

Dejiny chrámu Karnak:

Príbeh Karnaku sa prelína s príbehom samotnej Teby, reflektujúc jeho meniaci sa kultúrny význam. Ako hlavné mestá zjednoteného kráľovstva sa posúvali, tak sa menila aj výraznosť príslušných náboženských miest. Pred jedenástou dynastiou bola Teba relatívne nedostatočne rozvinutá a jej skoršie chrámy skromné. Sanktuáriá uctievali skoré thebánské božstvá, vrátane bohyne zeme Mut a Montu. Pôvodné štruktúry podľahli inváziám. Medzi najstaršie relikvie patrí miniatúrny stĺp z jedenástej dynastie s nápisom o bohu Amun-Re. Amun, niekedy nazývaný Amen, dlho bol ochranným bohom Teby, často znázornený ako baran alebo hus, symbolizujúci „skrytého boha“ alebo „skrytý“.

Ak by ste si jedného dňa chceli prezrieť tento veľký chrám a dozvedieť sa viac o jeho tajomstvách, skontrolujte tento odkaz tu pre ďalšie podrobnosti a špeciálne ponuky.

Napísal ATW Aktualizované jún 2024