Nil: Najdlhšia rieka v Afrike

Nil, ktorý tečie na sever cez severovýchodnú Afriku, je nesporným najdlhším riekou na kontinente. Napriek tvrdeniam, že rieka Amazón je dlhšia, Nil zostáva najdlhšou riekou sveta s približnou dĺžkou 6 650 kilometrov (4 130 míľ). Nil je pozoruhodná rieka, ktorá tečie na sever cez srdce Afriky, prepájajúc pestrý koberec rôznorodých kultúr, bohatých dejín a ohromujúcej prírodnej krásy.

Prítoky a pôvod

Nil je vytvorený sútokom dvoch hlavných prítokov: Biely Nil a Modrý Nil. Biely Nil, považovaný za pramen, pochádza z oblasti Veľkých jazier a preteká cez Tanzániu, jazero Viktória, Ugandu a Južný Sudán. Modrý Nil na druhej strane pochádza z jazera Tana v Etiópii a zabezpečuje 80% vody a sedimentu Nila.

Geografia a význam rieky Nil

Severná časť Nila tečie cez sudánsku púšť do Egypta, kde vytvára rozsiahlu deltu, predtým než sa vlieva do Stredozemného mora. Po stáročia bola rieka životnou tepnou pre egyptské a sudánske civilizácie, podporujúc obyvateľské centrá, poľnohospodárstvo a kultúrne dedičstvo.

Etimológia a názvy Nilu

Názov Nil pochádza z dávneho egyptského slova „Iteru“, čo znamená „rieka“. V koptčine sa nazýva „piaro“, zatiaľ čo v Nobiin je nazvaný „Áman Dawū“ (veľká voda).

rieka Nil

Kontroverzia o prameni rieky Nil

Hoci jazero Viktória je často považované za prameň Nilu, prebieha neustály spor o jeho pravý pôvod. Rieka Kagera, ktorá napája jazero Viktória, má niekoľko významných prítokov, a nie je jasné, ktorý z nich je najodľahlejší.

Spor o zdieľanie vody Nila

Vodné zdroje Nila boli zdrojom politického napätia po desaťročia. Egypt, Etiópia a ďalšie národy vyjadrili obavy týkajúce sa spravodlivého rozdelenia vody. Iniciatíva povodia Nila sa snaží podporovať spoluprácu a predchádzať konfliktom o vodné práva.

Egypt a rieka Nil:

Staroveký Egypt obzvlášť vďačí za svoju prosperitu a kultúrny rozvoj Nilu. Ročný povodňový cyklus rieky uložil výživný nános na úrodné brehy, čo umožnilo pestovanie plodín a podporu rastúcej populácie. Tento spoľahlivý zdroj vody a úrodná pôda napomohli vzniku komplexnej spoločnosti, charakterizovanej monumentálnou architektúrou, pokročilými poľnohospodárskymi postupmi a bohatým kultúrnym dedičstvom.

Ak máte jedného dňa záujem o osobitný zážitok popri egyptskom Níle, pozrite si tento odkaz tu

Napísané ATW Aktualizované jún 2024